close

ШИНЭ ЭРҮҮЛ АМЬДРАЛ  – ГЭР БҮЛ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛЫН СЭТГҮҮЛ

“Шинэ Эрүүл Амьдрал” сэтгүүлийн хуудаснаа та эрүүл мэндийн сүүлийн үеийн мэдээ, өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх тухай боловсролын шинж чанартай зөвлөгөө, нийтлэлээс гадна эрүүл амьдралын дадал зуршил, хүүхдийн эрүүл мэнд, өсөлт хөгжил, гэр бүлийн харилцаа, сэтгэлзүйн тухай нийтлэлүүдтэй танилцах болно.